This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Biblia i Mitologia

W dniu 11 października 2018 roku klasa 7b pracując w grupach ukierunkowanych na współpracę, pod nadzorem nauczyciela, prowadziła rozważania dot. Biblii i Mitologii, szczególne zainteresowanie i najwięcej pytań wzbudziły  w uczniach tematy biblijne, zajęcia były bardzo owocne pod względem rozważań, wniosków i wciąż pojawiających się nowych pytań. Poza wiadomościami z zakresu początku słowa uczniowie nauczyli się jak dobrze funkcjonować w grupie,  pozyskali wiedzę o innych i zaufanie do nich, pracowali nad dobrym komunikowaniem się, akceptowaniem innych i pomaganie im, a także jak szybko zredukować konflikty podczas wymiany spostrzeżeń  na różne tematy (jak w tym wypadku biblijne) .