This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Category Archives: Profilaktyka

Bezpieczeństwa podczas wakacji

14 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej i Straż Leśnej z uczniami klas 1-4. Pogadanka dotyczyła bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji.

Bezpieczeństwo podczas wakacji

Małymi kroczkami zbliżają się wakacje, o czym przypomnieli nam przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej na spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa podczas wakacji i nie tylko. Przypomniano uczniom o szkodliwości palenia papierosów, zażywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu.

Miasto marzeń – uśmiechem budowane

Uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach bardzo się podobały zajęcia prowadzone w ramach programu „Miasto marzeń – uśmiechem budowane”. Dzieci chętnie budowały swoje miasto i dzieliły się spostrzeżeniami z innymi członkami zespołów.

II miejsce Cytrynek

12 grudnia w Lunie odbył się XII Przegląd Teatrów Profilaktycznych, organizowany jak co roku przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach. W przeglądzie brały udział szkoły podstawowe z Żar oraz dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej „5”. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła spektakl w wykonaniu naszych aktorów i ostatecznie zajęliśmy II miejsce.

Najważniejsze bezpieczeństwo

30 listopada uczniowie SP2 otrzymali od przedstawicieli Straży Miejskiej oraz Policji szereg rad dotyczących bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły oraz ze szkoły do domu. Wszyscy z uwagą wysłuchali ostrzeżeń związanych z fajerwerkami oraz przebywaniem samemu w domu.

Debata w żarskiej dwójce

Dbając o potrzeby współczesnych 14-latków żarska dwójka bierze udział w programie profilaktycznym pt. „Debata”. Uczniowie na tych zajęciach rozmawiają o zagrożeniach wynikających z kontaktu z alkoholem, papierosami oraz środkami odurzającymi. Mają okazję dowiedzieć się, że straty poniesione w wyniku działania używek mogą być tragiczne w skutkach.

Spotkanie z teatrem profilaktycznym

7 listopada na trzeciej godzinie lekcyjnej dla klas 4-7 odbył się występ profilaktycznego teatru z Torunia że spektaklem „Magiczny kapelusz”.
Tematyką przedstawienia była: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. Wartości te są niezmiernie ważne w procesie wychowania dzieci i młodzieży.