This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Category Archives: Dla rodziców

NABÓR UCZNIÓW DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW DO KLASY I
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

SZANOWNI PAŃSTWO!

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach rozpoczęła zapisy i postępowanie rekrutacyjne dzieci do klasy I na rok szkolny 2024/2025.
Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami zgłaszania dziecka do szkoły oraz terminami postępowania rekrutacyjnego, które określa Zarządzenie nr WA.0050.12.2024 Burmistrza Miasta Żary z dnia 22 stycznia 2024 roku.

WAŻNE: Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły (dotyczy dzieci z obwodu) oraz wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) należy złożyć do 12 marca 2024 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły lub przesłać skan dokumentu na adres e-mail: sp2witosa25@wp.pl

Kartę zgłoszenia lub wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły z zakładki: DLA RODZICÓW → DO POBRANIA.
W zakładce znajdują się także inne ważne pliki dotyczące rekrutacji. Są to: „Zasady zgłoszenia dziecka do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach na rok szkolny 2024/2025”, „Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach”, „Oświadczenie woli – potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach”.
W razie dodatkowych pytań zachęcamy Państwa do kontaktów telefonicznych ze szkołą pod numerami: 68 470 46 67 oraz 512 142 217.

[ZAŁĄCZNIKI]

 

Do pobrania

 

OŚWIADCZENIE WOLI – potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach.
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY SPOZA OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
ZASADY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DRUK ROZLICZENIA RADY RODZICÓW
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO REJONU SP 2 ŻARY

 

Konsultacje z nauczycielami dla uczniów i rodziców.

Poniżej w załączniku prezentujemy wykaz godzin konsultacji z nauczycielami dla uczniów i rodziców na rok szkolny 2023/24.

Laptopy w ramach Rządowego Programu „Laptop dla ucznia” trafiły już do naszych czwartoklasistów!

Uczniowie klas czwartych otrzymali na własność bezpłatny laptop w ramach Rządowego Programu „Laptop dla ucznia”.
Przypomnijmy, że głównym celem programu jest zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans w rozwoju kompetencji cyfrowych, niezależnie od miejsca zamieszkania i typu szkoły.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Listy klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Prezentujemy listy klas pierwszych oraz wychowawców na rok szkolny 2023/2024.

klasa 1A klasa 1B klasa 1C

 

Nowy rok szkolny 2023/2024

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024 do zakupienia przez rodziców.

WYPRAWKA DLA PIERWSZAKA

Klasy 1-3, Zakończenie roku szkolnego 2022/23