This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Category Archives: Dla rodziców

Nauka zdalna przedłużona do 25 kwietnia

Szanowni Państwo i Uczniowie,
uprzejmie informuję, że Rząd podjął decyzję o przedłużeniu nauki zdalnej w szkołach podstawowych (klasy I-VIII) o kolejny tydzień, czyli do 25 kwietnia br.
O kolejnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Nauka zdalna przedłużona

Szanowni Państwo i Uczniowie,
uprzejmie informuję, że decyzją Rządu nauka zdalna we wszystkich klasach, czyli w kl. I-VIII, została przedłużona do 18 kwietnia.
O kolejnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wielkanoc 2021

WAŻNE: Przyjęcia do klasy pierwszej

Szanowni Rodzice!

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach informuje, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli kartę zgłoszenia dziecka do szkoły zostały przyjęte do I klasy na rok szkolny 2021/2022.

W przypadku tych dzieci nie ma obowiązku składania potwierdzenia woli.

Informacja dla rodziców, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach.

Lista dzieci spoza rejonu zakwalifikowanych do przyjęcia do I klasy na rok szkolny 2021/2022 jest umieszczona na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach.

Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia „Potwierdzenia woli” do 24 marca 2021 roku do godziny 15.00 osobiście w sekretariacie szkoły lub e-mailowo na adres szkoły sp2witosa25@wp.pl.

Niezłożenie takiego „Potwierdzenia woli” w terminie będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych dzieci do przyjęcia do szkoły.

Druk „Potwierdzenia woli” można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 lub pobrać ze strony szkoły.
W razie dodatkowych pytań zachęcamy Państwa do kontaktów telefonicznych ze szkołą pod numerami: 68 470 46 67 oraz 512 142 217.

POTWIERDZENIE WOLI – plik DOCX

POTWIERDZENIE WOLI – plik PDF

Nauka w klasach 1-3 wyłącznie zdalna

Nowe zasady bezpieczeństwa ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia
– od 2️⃣0️⃣ marca ⤵️
⚠️ Nauka w klasach 1-3 wyłącznie zdalna
❌ Zamknięte hotele
❌ Ograniczona działalność galerii handlowych
❌ Zamknięte instytucje kultury
❌ Zamknięte obiekty sportowe
Więcej informacji ➡https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa?fbclid=IwAR2TFNklAfzqN6nKoZnpZyfr0xWD0moVzGOMgqAQfUeXuNYc7kbCdtRPzfY

Zmiana organizacji pracy szkoły od 15 do 28 marca

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z podpisanym dziś zmieniającym Rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jesteśmy zobowiązani do czasowego wprowadzenia nowej organizacji nauki w szkole zgodnie z poniższą informacją: 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA PIŁKI NOŻNEJ UEFA PLAYMAKERS DLA DZIEWCZYNEK URODZONYCH W 2013 i 2014.

Formularz zgody rodzica / opiekuna prawnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach ogłasza nabór uczniów do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie przypominamy, że do dopełnienia czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły do klasy I zobowiązani są jego rodzice (prawni opiekunowie).

Druki:
„Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach”- dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz  „Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach”- dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły  można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp2zary.pl w zakładce dla Rodziców.

Wypełniony i podpisany druk prosimy złożyć do 12 marca 2021 r., do godziny 15.00 w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy szkoły: sp2witosa25@wp.pl

Pomagamy braciszkowi naszych uczniów.❤️

❤️Z OKAZJI DNIA BABCI I DNIA DZIADKA❤️

Moja Babcia ukochana bardzo pyszne robi dania.
Od rosołu aż po ciasta, zawsze smaczne są i basta!
A i dziadzio dobrze przędzie, chociaż fajkę pali wszędzie,
Zawsze bajki opowiada i do snu nas też układa.
I dla babci i dla dziadka, życia ile miodu w plastrach!
Niechaj płynie Wam bez dat, niechaj żyją 100 lat, 100 lat! 💖

Najserdeczniejsze życzenia🥰 od Całej Społeczności Uczniowskiej.💐