This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

OFERTA EDUKACYJNA

Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach
w roku szkolnym 2020/2021
I i II semestr
(*w czasie pandemii realizacja zajęć zdalnie)

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH