This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

OFERTA EDUKACYJNA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I KOŁA SPORTOWE

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE I INNE
W RAMACH POMOCY UCZNIOM W NAUCE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE I INNE