This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Zbieramy kasztany!

Szanowni Rodzice!
Szanowni Uczniowie!
Zapraszamy Wszystkich do udziału w szkolnym konkursie „ZBIERAMY KASZTANY”! Dzięki zaangażowaniu Rodziców i Uczniów mamy szansę pozyskać środki ze zbiórki kasztanów i przeznaczyć je na cele szkolne, z pożytkiem dla uczniów ( o rozdysponowaniu środków poinformujemy podsumowując akcję).

Nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy Szkoły oraz Rodzice!

Z okazji nowego roku szkolnego 2020/2021 życzę Państwu, aby był on udany i pełen sukcesów. Jak zwykle w pierwszym dniu szkoły wszystkim towarzyszą wielkie oczekiwania i nadzieje. Życzę, aby wiele ambitnych planów i przedsięwzięć edukacyjnych zostało zrealizowanych w rozpoczynającym się dzisiaj okresie szkolnym. Nauczycielom przekazuję serdeczne pozdrowienia wyrażając nadzieję, że wytrwałość, cierpliwość i satysfakcja zawodowa będą z nimi na co dzień.

Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazuję również wszystkim rodzicom. Ich zaangażowanie w sprawy szkolne jest bezcenne i zawsze mile widziane. Liczę zatem na dobrą współpracę i pomoc w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym!
Dyrektor Szkoły
Marzena Mosakowska – Wrona

Dzień z Wychowawcą

Przypominamy wszystkim uczniom, że jutrzejszy dzień – 2 września – to „Dzień z Wychowawcą”.
Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasy pierwsze na godz. 8.00 do 11.00 w gabinetach:

I a – 15
I b – 17
I c – 108

Klasy drugie i trzecie na godz. 8.30 do 11.30 w gabinetach:

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

28 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

link: https://www.gov.pl/web/edukacja/list-ministra-edukacji-narodowej-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego-20202021

NARODOWE CZYTANIE 2020 – Juliusz Słowacki „Balladyna”

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych: nauczycieli, rodziców, absolwentów, uczniów (w szczególności klas 7 i 8) i przyjaciół dwójeczki do udziału w NARODOWYM CZYTANIU BALLADYNY, które odbędzie się w dniu 5 września 2020 roku (sobotę) od godz. 14:00.

Z uwagi na epidemię, czytanie w/w dramatu odbędzie się online, za pośrednictwem Google Meet.

INFORMACJA DOTYCZĄCA INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Niestety, ze względu na wciąż trwający stan epidemii, nie będzie mógł odbyć się uroczysty apel z udziałem całej społeczności szkolnej.
Tego dnia odbędą się jedynie spotkania wychowawców ze swoimi uczniami, zgodnie z załączonym harmonogramem.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły prosimy, by każda osoba wchodząca na teren szkoły przestrzegała procedur obowiązujących w szkole w czasie epidemii COVID-19, które zostały opracowane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną szkoły i są zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół od 1 września 2020 r. Najważniejsze zasady, które obowiązują wszystkich to: noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, dystans społeczny. Uczniowie mogą ściągnąć maseczki po zajęciu miejsc w klasach.

Mimo wielu obaw i niepokojów, jakie towarzyszą nam w tym roku przed 1 września, życzę wszystkim Uczniom i Nauczycielom radosnych spotkań klasowych oraz szczęśliwego i bezpiecznego wejścia w Nowy Rok Szkolny – 2020/2021.

Dyrektor Szkoły

Proszę o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Harmonogram spotkań wychowawców z klasami z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1 września 2020 r.

1. Godzina 9.00

Klasy pierwsze:

I a, I b, I c – duża sala gimnastyczna; wejście boczne po prawej stronie od wejścia głównego; prosimy, by dziecku towarzyszyła tylko 1 osoba;

Podręczniki do religii na rok szkolny 2020/2021

Podręczniki uczniowie dostaną w szkole, jedynie należy zakupić podręczniki do religii – wykaz poniżej:

PODRĘCZNIKI DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wydawnictwo : JEDNOŚĆ

Klasa I – NOWY PODRĘCZNIK
Tytuł podręcznika: „Poznaję Boży świat”.
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

Wykaz klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

klasa 1a klasa 1b klasa 1c

U nas na Zatorzu w Żarach.

Dnia 15 sierpnia z wieży ciśnień w Żarach można było po raz pierwszy od dłuższego czasu podziwiać miasto. Znana wieża nosi imię pewnego komandora wojskowego, Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. Pan Mirosław Guldziński, właściciel zabytku udostępnił w tym dniu wejście do budynku.

Wyprawka dla pierwszaka