This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Category Archives: Stołówka

Stołówka szkolna

Stołówka korzysta z cateringu, a obiady wydawane są na długich przerwach
w godzinach:
klasy młodsze 12:30 – 12:50
klasy starsze 11:35 – 11:50