This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

#Superkoderzy 2020

W zeszłym roku szkolnym w naszej szkole został rozpoczęty projekt finansowany przez Fundację Orange pod nazwą #Superkoderzy 2020 w ramach którego realizowana jest ścieżka pod nazwą Odkrywcy fizyki. Ze względu na nauczanie zdalne projekt został przedłużony do końca 1 semestru roku szkolnego 2021/22. Pierwsze zajęcia odbyły się zdalnie. Ze względu na specyfikę projektu-praca doświadczalna z robotami edukacyjnymi Photon – w tym roku szkolnym zrealizowaliśmy zdecydowaną część projektu dotyczącą doświadczalnej nauki fizyki. Projekt realizowany był głównie przez uczniów obecnej klasy 8a i 7a. Poszczególne zajęcia z fizyki i informatyki dotyczyły realizacji materiału ujętego w podstawie programowej , ale z użyciem scenariuszy korzystających z aplikacji Photon Magic Bridge , dwóch robotów Photon z zestawem pomiarowym do doświadczeń do fizyki. . Nauka i zabawa z robotami pozwala uczniom w sposób bardzo atrakcyjny i nowoczesny poznawać fizykę, jej doświadczalny charakter, naukowe podejście do rozwiązywania problemów, nabywać ważnych umiejętności potrzebnych w każdym zawodzie w przyszłości(pomiar,analiza wyników, analiza błędów, wnioskowanie, wysuwanie hipotez i ich weryfikacja). I te wszystkie ważne rzeczy w interakcji, zabawie i współpracy uczniów i robotów. Pomimo, że czas projektu się kończy to praca i zabawa z robotami będzie kontynuowana i to nie tylko na lekcjach fizyki , czy informatyki ale również na innych przedmiotach. Mam nadzieję ,że zamieszczone zdjęcia i filmy chociaż trochę pokażą wartość podjętych działań i radość zdobywania wiedzy przez uczniów. Dziękuję panu Tomaszowi Chmielewskiemu i pani Adrianie Wronie -Dobek za pomoc w realizacji #Superkoderów 2020 w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach. Szczególne podziękowania składamy Pani Dyrektor Marzenie Mosakowskiej-Wrona za zgodę i pomoc w realizacji projektu w naszej szkole. Dziękujemy również za zakup 8 nowych Photonów do zajęć dydaktycznych. Będzie więcej pożytecznej nauki poprzez zabawę dla dzieci w wielu grupach na informatyce i nie tylko.
koordynator projektu # Superkoderzy 2020 , ścieżka Odkrywcy fizyki
Sławomir Muzyka