This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

KOMUNIKAT

W związku z wcześniejszym komunikatem o zamknięciu przedszkoli i szkół do 25 marca br. w celu zatrzymania szerzenia się koronowirusa, informujemy:
 
• Nadpłaty z tytułu wyżywienia lub pobytu dziecka w przedszkolu publicznym będą pobierane na poczet kolejnego miesiąca.
• Szkoły, przedszkola w w/w terminie nie będą dostępne dla rodziców i uczniów.

• Rekrutacja do miejskich przedszkoli odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną.

Wydruki i pozostałe oświadczenia będą przyjmowane w przedszkolach w późniejszym terminie, o czym Państwa powiadomimy w odpowiednim czasie na stronie szkoły i www.zary.pl. Termin składania wniosków (na razie tylko drogą elektroniczną) nie ulega zmianie, tj. do 26 marca. Nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

• Dzisiaj, tj. 12 marca upływa termin składania wniosków do szkół podstawowych. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą podane tylko na stronie lub facebooku danej szkoły. Proszę nie gromadzić się przed szkołami. Natomiast o terminie potwierdzania przez rodziców woli przyjęcia do szkoły powiadomimy Państwa w odpowiednim czasie na stronie szkoły i www.zary.pl.
 
Ogromny i gorący apel do wszystkich: to nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Niech zatem rozsądek idzie ze zdrowiem. To jest czas kwarantanny społeczeństwa.
Apelujemy, aby dzieci i młodzież pozostały w domach, nie gromadziły się w miejscach publicznych. Jednocześnie informujemy, że służby porządkowe będą spisywały dzieci i młodzież gromadzącą się w miejscach publicznych.