This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Nauczanie zdalne od 26 X do 8 XI.

Od 26 października do 8 listopada br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na tryb nauczania zdalnego.
Zajęcia będą odbywać się trybie wideo lekcji w aplikacji Classroom z wykorzystaniem programu Meet.
Ponadto informujemy, że w sekretariacie, istnieje możliwość wypożyczenia kamer internetowych, tabletów i laptopów. Liczba urządzeń ograniczona.