This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

KLASA 4b DYSKUTOWAŁA O TOLERANCJI

„Tolerancja niszczy bariery i łączy ludzi” – to hasło nie jest obce uczniom klasy 4b, którzy we wtorek (6 października) uczestniczyli w zajęciach „Tolerancja w mojej klasie” prowadzonych przez panią pedagog Violettę Bogój. Była to dobra okazja do refleksji nad postawami wobec innych. Szacunek dla obcej narodowości, wyrozumiałość dla odmienności, poszanowanie poglądów, pochodzenia, opinii, upodobań – to tylko niektóre hasła, które podawali czwartoklasiści podczas dyskusji. Wskazywali przykłady zachowań tolerancyjnych i braku tolerancji. Brali aktywny udział w zajęciach, wyciągali ciekawe i mądre wnioski. Dzięki zajęciom uświadomili sobie, że granicą tolerancji jest dobro drugiego człowieka. Tematyka poruszana podczas zajęć ma stałe miejsce w działaniach wychowawczych Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach. Ma ona na celu uświadomić uczniom ich własne zachowania nietolerancyjne wobec kolegów i koleżanek oraz kształtować właściwe postawy akceptacji odmienności u uczniów. Nasza Dwójka przystąpiła do programu „Szkoła Tolerancji” już w 2004 roku, a w 2008 otrzymała z rąk Marszałka Województwa Lubuskiego certyfikat „Szkoła uczy i wychowuje do tolerancji”.