This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Dzień z Wychowawcą

Przypominamy wszystkim uczniom, że jutrzejszy dzień – 2 września – to „Dzień z Wychowawcą”.
Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasy pierwsze na godz. 8.00 do 11.00 w gabinetach:

I a – 15
I b – 17
I c – 108

Klasy drugie i trzecie na godz. 8.30 do 11.30 w gabinetach:

II a – 16
II b – 40
III a – 105
III b – 106

Klasy czwarte na godz. 8.00 do 10.00 w gabinetach:

IV a – 128
IV b – 42
IV c – 127

Klasy piąta, szóste, siódme i ósme przychodzą zgodnie z poniższą informacją:

V a – na 8.30 do 10.30, gab. 130
VI a – na 12.00 do 14.00, gab. 43
VI b – na 10.30 do 12.30, gab. 42
VI c – na 10.30 do 12.30, gab. 41
VII a – na 8.30 do 10.30, gab. 129
VII b – na 9.00 do 11.00, gab. 18
VII c – na 10.30 do 12.30, gab. 127
VIII a – na 8.00 do 10.00, gab. 41
VIII b – na 9.00 do 11.00, gab. 107

Proszę, by Państwo Wychowawcy byli w klasie i oczekiwali na uczniów 15 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.
Uczniowie do szkoły wchodzą dwoma wejściami: od świetlicy i od strony małej sali gimnastycznej. Należy wejść tym wejściem, które jest najbliżej gabinetu, w którym zaplanowano spotkanie z wychowawcą.

Dodatkowe informacje:
W tym dniu opiekę nad uczniami sprawują Wychowawcy.
Uczniowie m.in. otrzymają kluczyki do szafek, podręczniki i ćwiczenia (wszystkie lub część), zostaną zapoznani z regulaminem biblioteki, który obowiązuje w czasie epidemii i dokładnie omówią zasady bezpiecznego zachowania w szkole, by nie narażać siebie i innych na zakażenie COVID – 19. Ponadto warto przypomnieć „Regulamin Ucznia”, który obowiązuje w naszej szkole niezależnie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.