This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Organizacja zakończenia roku szkolnego – 26.06.2020

Ze względu na pandemię zakończenie roku szkolnego odbędzie się dnia 26.06 z podziałem na klasy, które będą miały wyznaczone miejsce i godzinę odbioru świadectwa.
Wyznaczyliśmy trzy miejsca odbioru świadectw:
a) dziedziniec szkoły (plac między skrzydłami budynku)
b) plac apelowy przed głównym wejściem do szkoły
c) stołówka (wejście od parkingu).

UWAGA! W RAZIE DESZCZU UCZNIOWIE Z DZIEDZIŃCA PRZECHODZĄ WEJŚCIEM OD STRONY BOISKA DO DUŻEJ SALI GIMNASTYCZNEJ, NATOMIAST UCZNIOWIE Z PLACU PRZED SZKOŁĄ PRZECHODZĄ DO MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WEJŚCIEM KLAS STARSZYCH.

Podczas odbioru świadectw należy dostosować się do następujących zasad:
– uczniowie udają się na wyznaczone miejsce o ustalonej godzinie,
– zajmują miejsce na przygotowanych wcześniej krzesełkach
– wszyscy zakrywają usta i nos za pomocą maseczki, uczniowie po zajęciu swojego miejsca mogą zdjąć maseczkę,
– każda klasa ma maksymalnie 35 minut na odebranie świadectw, które przekazuje wychowawca podchodząc do uczniów,dotyczy to także wręczania nagród uczniom wyróżnionym
– wychowawca zobowiązany jest do posiadania maseczki lub przyłbicy oraz rękawiczek
– po pożegnaniu się z wychowawcą, uczniowie opuszczają teren szkoły, nikt nie grupuje się (przypominamy o zachowaniu bezpiecznej odległości)
– po każdej klasie następuje dezynfekcja przeprowadzona przez pracowników obsługi.

HARMONOGRAM ODBIERANIA ŚWIADECTW

MIEJSCE: DZIEDZINIEC (PLAC MIEDZY SKRZYDŁAMI BUDYNKU,Z TYŁU SZKOŁY)

godz. 8:30 – kl.6c
godz. 9:30 – kl.3b
godz. 10:30 – kl.1a
godz. 11:30 – kl.2a
godz. 12:30 – kl.7a
godz. 13.30 – kl.3a

MIEJSCE: PLAC PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO SZKOŁY

godz. 8:45 – kl.1b
godz. 9:45 – kl.3c
godz. 10:45 – kl.4a
godz. 11:45 – kl.5c
godz. 12:45 – kl.6a

MIEJSCE: STOŁÓWKA

godz. 9:00 – kl.5a
godz. 10:00- kl.5b
godz. 11:00 – kl.2b
godz. 12:00 – kl.6b
godz. 13:00 – kl.7b
godz. 14.00 – kl.8a i kl.8b

W celu ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie na terenie szkoły prosimy, aby rodzice nie towarzyszyli dzieciom, chyba że jest to konieczne. Można rozważyć wybranie delegacji.

Dyrekcja Szkoły