This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

W wyjątkowy sposób uczniowie SP-2 pożegnali dziś rok szkolny, gdyż to właśnie w naszej placówce odbyło się Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018. Gościliśmy u siebie władze miasta, radnych, przedstawiciela Kuratorium Oświaty, dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Burmistrz Miasta Żary, pani Danuta Madej wręczyła ustanowione po raz pierwszy nagrody UCZEŃ ROKU, które otrzymali wytypowani uczniowie z każdej szkoły. Oczywiście z rąk pani dyrektor Marzeny Mosakowskiej – Wrony nagrody otrzymali uczniowie, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe, bądź bardzo dobre zachowanie. Ku zadowoleniu nauczycieli i rodziców była to dość duża grupa uczniów. Tradycją jest wręczanie statuetki PRYMUS SZKOŁY za najwyższą średnią ocen. Dzisiaj otrzymała ją Oliwia Łahucik za średnią 6,0. Choć pogoda nie dopisała na tyle, by apel odbył się na dworze, jego uroczysta oprawa zniwelowała niedogodności sali gimnastycznej. WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!!!