This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

LENA LAUREATKĄ

Lena Łysek – uczennica klasy 7b została laureatką w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Olimpus”. Konkurs odbył się w lutym i miał formę testu wielokrotnego wyboru. Wzięło w nim udział 319 siódmoklasistów z całej Polski. Lena musiała wykazać się wiedzą z zakresu nauki o języku i literatury, znać biografię Jana Kochanowskiego i jego twórczość, a zwłaszcza „Treny”, które poświęcił swojej ukochanej córce – Urszuli. Siódmoklasistka przygotowywała się do konkursu pod czujnym okiem pani Jolanty Błażków.