This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Category Archives: Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Dwa laptopy dla SP2 w ramach programu „Lubuska Szkoła Ćwiczeń”

Dyrek­torzy szkół ode­brali z rąk Pani Bur­mistrz Danu­ty Madej lap­topy zakupione w ramach realizacji wspólnego projektu „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Laptopy dla nauczycieli w ramach projektu „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów”

Gmina Żary o statusie miejskim realizuje projekt p.n.: „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” w ramach którego zakupiono 24 laptopy dla nauczycieli szkół podstawowych współrealizatorów projektu o wartości 67.866,48 zł.