This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Wyróżnienia

DZIENNIKARZE NA MEDAL

Najlepsi dziennikarze „Kuriera Dwójki” co roku zostają uhonorowani tytułem: „DZIENNIKARZA ROKU”. Natomiast ci, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój redakcji, otrzymują na koniec tytuł: „WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ DZIENNIKARZA ABSOLWENTA”.


ROK 2014/2015

Od 2014 roku zmieniają się zasady przyznawania nagród. Każdego roku najlepszy dziennikarz z redakcji zostaje uhonorowany tytułem: „DZIENNIKARZA ROKU” i otrzymuje statuetkę. Natomiast ci, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój redakcji, otrzymują tytuł: „WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ DZIENNIKARZA ABSOLWENTA”. Opiekun redakcji każdego roku przyznaje także wyróżnienia.

Nagroda Dziennikarza Roku 2014/2015: Julia Ostrowska

Wyróżnienie: Julia Dawydzik, Julia Borysionek, Kinga Badecka, Agata Grzelec, Julia Korochoda

Nagroda Wyróżniającego się Dziennikarza Absolwenta: Małgorzata Chudzik


ROK 2012/2013

Nagroda Dziennikarza Roku 2012/2013: Michał Roszak, Sara Chmielowska, Dominika Borowiec, Nadia Bernat

Nagroda Wyróżniającego się Dziennikarza Absolwenta: Julia Bieńko


ROK 2011/2012

Nagroda Dziennikarza Roku 2010/2011: Nadia Bernat, Klaudia Brzozowska, Kacper Szocik, Anna Zapotoczna, Julia Bieńko

Nagroda Wyróżniającego się Dziennikarza Absolwenta: Paulina Drozdek


ROK 2010/2011

Nagroda Dziennikarza Roku 2010/2011: Klaudia Żelichowska, Aleksandra Miedzińska, Natalia Łucka, Patrycja Reszel

Nagroda Wyróżniającego się Dziennikarza Absolwenta: Weronika Klój


ROK 2009/2010

Nagroda Dziennikarza Roku 2009/2010: Klaudia Żelichowska, Aleksandra Miedzińska, Weronika Klój, Klaudia Dobek, Natalia Łucka

Nagroda Wyróżniającego się Dziennikarza Absolwenta: Klaudia Dobek