This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Category Archives: Technika

Procedura ubiegania się o kartę rowerową w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach

Procedura ubiegania się o kartę rowerową w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach

Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat. Do egzaminu za zgodą obojga rodziców może przystąpić uczeń, któremu do ukończenia 10 roku życia brakuje nie więcej niż trzy miesiące. Kartę rowerową wydaje mu się jednak dopiero z dniem ukończenia 10 lat.

[ZAŁĄCZNIK]