This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Category Archives: Do pobrania

WAŻNE: Przyjęcia do klasy pierwszej

Szanowni Rodzice!

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach informuje, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli kartę zgłoszenia dziecka do szkoły zostały przyjęte do I klasy na rok szkolny 2021/2022.

W przypadku tych dzieci nie ma obowiązku składania potwierdzenia woli.

Informacja dla rodziców, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach.

Lista dzieci spoza rejonu zakwalifikowanych do przyjęcia do I klasy na rok szkolny 2021/2022 jest umieszczona na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach.

Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia „Potwierdzenia woli” do 24 marca 2021 roku do godziny 15.00 osobiście w sekretariacie szkoły lub e-mailowo na adres szkoły sp2witosa25@wp.pl.

Niezłożenie takiego „Potwierdzenia woli” w terminie będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych dzieci do przyjęcia do szkoły.

Druk „Potwierdzenia woli” można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 lub pobrać ze strony szkoły.
W razie dodatkowych pytań zachęcamy Państwa do kontaktów telefonicznych ze szkołą pod numerami: 68 470 46 67 oraz 512 142 217.

POTWIERDZENIE WOLI – plik DOCX

POTWIERDZENIE WOLI – plik PDF

Procedura ubiegania się o kartę rowerową w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach

Do pobrania

 

POTWIERDZENIE WOLI – plik PDF
POTWIERDZENIE WOLI – plik DOCX
ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY SPOZA OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
DRUK ROZLICZENIA RADY RODZICÓW
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO REJONU SP 2 ŻARY
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim: