This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Category Archives: Pasowanie na Ucznia

Pasowanie klas pierwszych 2023

Pasowanie na ucznia 2021

W dniu 11 października 2021 odbyło się pasowanie na ucznia. Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klas Ia, I b i I c. Pasowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Od tego dnia każde dziecko czuje się już prawdziwym uczniem, czyli pełnoprawnym członkiem szkolnej rodziny.

Pasowanie uczniów klas pierwszych 2019 – fotorelacja

Pasowanie na Ucznia

W środę 17.10. 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach zebrała się cała społeczność szkolna oraz rodzice dzieci, aby wziąć udział w uroczystości pasowania nowych uczniów na pierwszoklasistów . Uczniowie zaśpiewali kilka piosenek oraz deklamowali krótkie – często wierszowane- przygotowane wcześniej wypowiedzi. Pani Dyrektor Marzena Mosakowska- Wrona serdecznie przywitała najmłodszych, a uczeń z ósmej klasy Albert Borek dokonał symbolicznego aktu pasowania.

Pasowanie na Ucznia

26 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. To bardzo ważna i niezwykła uroczystość  w szkolnym kalendarzu imprez, która odbywa się tradycyjnie jak co roku  w październiku. W apelu udział wzięli uczniowie klas pierwszych, wychowawcy, dyrekcja szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście.