This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Daily Archives: 6 października 2021

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uczniowie klasy III a aktywnie uczestniczyli w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej ( jest to zespół czynności podejmowanych przez świadków zdarzenia na miejscu zdarzenia, w którym występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poszkodowanego. Pierwszej pomocy udzielamy z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków opatrunkowych.) Teoretycznie i praktycznie z udzielaniem pierwszej pomocy zapoznała dzieci pani Justyna.
Dziękujemy za miłą i przyjazną atmosferę oraz doświadczenie, z którym się pani z nami podzieliła.