This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Uroczyste otwarcie placu rekreacyjnego „Szmaragd”

W środę, 26 września odbyło się uroczyste otwarcie placu rekreacyjnego „Szmaragd” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach.

Ku wielkiej radości całej społeczności szkolnej, a w szczególności uczniów,  projekt pn. „Doposażenie infrastruktury  przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach” został zakończony!

W uroczystości otwarcia placu, który nazwano „Szmaragdowym”  i oddania go do użytku wzięli udział zaproszeni goście: Pani Danuta Madej – Burmistrz Miasta Żary, Pan Olaf Napiórkowski – zastępca Burmistrza Miasta Żary, Pani Wioletta Markulak – Koordynator Terenowego Zespołu Wizytatorów w Żarach, Pan Marian Popławski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarach oraz Rada Rodziców wraz z Rodzicami, którzy w szczególny sposób przyczynili się do powstania tego pięknego miejsca. Nie mogło również zabraknąć Pracowników szkoły oraz Uczniów.

Spotkanie rozpoczęła uczennica Malina Dziadul, która humorystycznym wierszykiem przypomniała krótką historię zagospodarowania placu przy szkole. Następnie głos zabrała Pani Marzena Mosakowska-Wrona, dyrektor szkoły, która nie kryła dumy i radości z faktu zakończenia prac i stworzenia tak urokliwego miejsca, gdzie uczniowie mogą bezpiecznie bawić się, ćwiczyć i odpoczywać w otoczeniu pięknej, zielonej architektur. Pani Dyrektor złożyła serdeczne podziękowania Rodzicom i Pracownikom szkoły, którzy w szczególny sposób przyczynili się  do powstania „Szmaragdowego” zakątka.

Równie wiele ciepłych słów społeczność szklona usłyszała od Pani Burmistrz, która wyraziła swoje uznanie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wspaniałego i funkcjonalnego obiektu. Szczególne gratulacje Pani Burmistrz złożyła  na ręce Pani Dyrektor, Pani Jolanty Dąbrowskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców oraz Pana Roberta Dziadula. Miłą niespodzianką były słodycze, które uczniom przekazał Pan Wiceburmistrz.

Oficjalnego otwarcia obiektu i uroczystego przecięcia wstęgi dokonały: Pani Danuta Madej, Pani Wioletta Markulak, Pani Jolanta Dąbrowska, Pani Marzena Mosakowska-Wrona oraz uczennica Klaudia Szocik – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Po części oficjalnej zaproszeni goście oraz uczniowie mogli po raz pierwszy podziwiać z bliska piękną, różnorodną roślinność, pospacerować alejkami, a także poćwiczyć na siłowni.

Kończąc relację z tej radosnej uroczystości, pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim razem i każdemu z osobna za trud, pomoc, aktywność obywatelską i zaangażowanie w budowę placu rekreacyjnego „Szmaragd” przy naszej szkole.

Bez Państwa zrozumienia i wsparcia realizacja tego projektu nie byłaby możliwa. Jestem przekonana, że „Szmaragdowy Zakątek” będzie miejscem bezpiecznego wypoczynku dzieci  i młodzieży oraz miejscem ich  koleżeńskich spotkań.

W imieniu Grona Pedagogicznego,
Pracowników i Uczniów

Marzena Mosakowska-Wrona
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach