This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Zaprojektowali kosmiczny autoportret

Igor Mariański z klasy 4a i Franciszek Budźko z klasy 5b to uczestnicy czerwcowego konkursu plastycznego „Mój Kosmiczny autoportret”. Konkurs polegał na wykonaniu w programie graficznym nadruku na czarną koszulkę. Zadanie skierowane było do uczniów klas IV – V szkół podstawowych. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności kreatywnego myślenia oraz doskonalenia umiejętności posługiwania się programami graficznymi. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Prace Igora i Franka zostały docenione przez jury konkursowe przyznając im atrakcyjne nagrody, które zostały wręczone na apelu podsumowującym sukcesy za rok szkolny 2018/2019.