This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Podsumowanie Kiermaszu Świątecznego w roku szkolnym 2018/2019

Podczas tegorocznego kiermaszu świątecznego zebraliśmy 1721 zł (tysiąc siedemset dwadzieścia jeden złotych). Nie byłoby tych pieniędzy, gdyby nie Państwa wsparcie w postaci ozdób, gałązek i gotowych produktów, za które serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że znaleźli się chętni do nabywania tych świątecznych cudowności.
Pieniądze pozyskane z kiermaszu z kwotą uzyskaną ze zbiórki kasztanów będą rozdysponowane według pomysłu uczniów. Przypominamy, że na parapecie w holu głównym znajduje się pudełko, do którego uczniowie mogą wrzucać karteczki z propozycjami przeznaczenia tej kwoty. Najciekawszy pomysł, zostanie zrealizowany.

SKŁADAMY GORĄCE PODZIĘKOWANIA (kolejność przypadkowa):

panu Ireneuszowi Pajdzikowi,
państwu Violetcie i Piotrowi Nowackim
pani Barbarze Płaskiej
pani Joannie Kowalskiej – Leśniak
pani Małgorzacie Adamek
pani Anieli Łęckiej
państwu Marzenie i Krzysztofowi Budźko
pani Ewelinie Kochanowicz
pani Monice Wawrzyniak
pani Jolancie Stroce
pani Marcie Piątek
pani Annie Janosz
pani Kacperskiej Katarzynie
pani Joannie Wesoły
pani Małgorzacie Gan
pani Dorocie Czajce
pani Justynie Augustyniak
pani Magdalenie Świerlińskiej
pani Agnieszce Lipowczyk
pani Joannie Kondratiuk
pani Magdalenie Lipińskiej
pani Magdalenie Ilminowicz
pani Grażynie Strzelczyk
pani Agnieszcze Bogój
pani Katarzynie Mróz
pani Katarzynie Szocik
pani Monice Dembskiej
pani Jolancie Dąbrowskiej
pani Ewie Budz
pani Justynie Sułek
pani Wioletcie Kołodziejczyk
pani Violetcie Kępińskiej
pani Anicie Śliwie
pani Hannie Urbanowicz
pani Irenie Feret
pani Mai Łysek
pani Agnieszce Radusiewicz
pani Filomenie Tartak
pani Dominice Świrkowicz
pani Joannie Sejwie
pani Małgorzacie Błasiak
pani Justynie Kulig
pani Agnieszce Tuphorn
pani Magdalenie Toporowskiej

Dziękujemy naszemu gronu pedagogicznemu za pomoc i wyjątkowo liczne zaangażowani w przygotowaniu stroików (w szczególności pani Elżbiecie Wolniakowskiej).
Dziękujemy młodzieży za sumienną obsługę stoiska kiermaszowego i polecamy się na przyszły rok.