This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Daily Archives: 25 czerwca 2022

Miejskie zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w SP2 Żary w klasach 4-8.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w SP2 Żary w klasach 1-3

Wzorowi w klasach 4-8, w roku szkolnym 2021/2022.

Uczniowie klas 4-8 wyróżnieni za naukę i zachowanie za rok szkolny 2021/22.

Wzorowi w klasach 1-3, w roku szkolnym 2021/2022.

Uczniowie wyróżnieni w nauce i zachowaniu z klas I-III w roku szkolnym 2021/2022.

KLASA 1A
Bryczkowski Dariusz
Bryczkowski Franciszek
Dalkowska Kinga

Apele porządkowe.

23 czerwca na dużej sali gimnastyczne odbyły się apele porządkowe, na których dokonano podsumowania pracy szkoły w wybranych dziedzinach i wręczono nagrody dla uczniów za udział w konkurach szkolnych. Apele odbyły się w dwóch grupach wiekowych.

Zdjęcia na: https://photos.app.goo.gl/EswRxsHc48hsRVy69