This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Niestety, ze względu na wciąż trwający stan epidemii, nie będzie mógł odbyć się uroczysty apel z udziałem całej społeczności szkolnej.
Tego dnia odbędą się jedynie spotkania wychowawców ze swoimi uczniami, zgodnie z załączonym harmonogramem.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły prosimy, by każda osoba wchodząca na teren szkoły przestrzegała procedur obowiązujących w szkole w czasie epidemii COVID-19, które zostały opracowane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną szkoły i są zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół od 1 września 2020 r. Najważniejsze zasady, które obowiązują wszystkich to: noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, dystans społeczny. Uczniowie mogą ściągnąć maseczki po zajęciu miejsc w klasach.

Mimo wielu obaw i niepokojów, jakie towarzyszą nam w tym roku przed 1 września, życzę wszystkim Uczniom i Nauczycielom radosnych spotkań klasowych oraz szczęśliwego i bezpiecznego wejścia w Nowy Rok Szkolny – 2020/2021.

Dyrektor Szkoły

Proszę o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Harmonogram spotkań wychowawców z klasami z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1 września 2020 r.

1. Godzina 9.00

Klasy pierwsze:

I a, I b, I c – duża sala gimnastyczna; wejście boczne po prawej stronie od wejścia głównego; prosimy, by dziecku towarzyszyła tylko 1 osoba;

2. Godzina 9.15

Klasy drugie, trzecie, czwarte i piąta w gabinetach numer:

II a – 16 – wejście od świetlicy
II b – 40 – wejście boczne klas starszych od małej sali gimnastycznej

III a – 105 – wejście od dziedzińca
III b – 106 – wejście od dziedzińca

IV a – 108 – wejście od dziedzińca

IV b – 15 – wejście od świetlicy
IV c – 17 – wejście od świetlicy
V a – 130 – wejście boczne klas starszych od małej sali gimnastycznej

3. Godzina 9.30

Klasy szóste, siódme i ósme:

VI a – 43 – wejście boczne klas starszych od małej sali gimnastycznej
VI b – 42 – wejście boczne klas starszych od małej sali gimnastycznej
VI c – 128 – wejście od strony boisk

VII a – 129 – wejście od strony boisk
VII b – 18 – wejście od świetlicy
VII c – 127– wejście od strony boisk

VIII a – 41- wejście boczne klas starszych od małej sali gimnastycznej
VIII b – 107 – wejście od dziedzińca

UWAGA UCZNIOWIE:

Proszę pamiętać, że na rozpoczęciu roku szkolnego obowiązuje strój galowy. Do szkoły należy przyjść punktualnie, tuż przed ustaloną godziną i udać się do wyznaczonego gabinetu. Nie wolno przychodzić wcześniej i przebywać w innych miejscach na terenie szkoły w oczekiwaniu na spotkanie z wychowawcą.

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE:

Do szkoły z dziećmi mogą wejść tylko rodzice uczniów klas I oraz rodzice uczniów nowo przyjętych do szkoły. Rodzice pozostałych uczniów nie wchodzą na teren szkoły, chyba że zachodzi uzasadniona konieczność. Rodzice mogą podprowadzić dzieci do budynku szkoły, ale do klas wchodzą tylko uczniowie.
Jeśli rodzice muszą w tym dniu załatwić niezbędne formalności w sekretariacie szkoły wchodzą głównym wejściem z zachowaniem ustalonych zasad.

Przypominamy najważniejsze zasady sanitarne obowiązujące podczas spotkań uczniów z wychowawcami 1 września 2020 r.:

• Uczniowie, rodzice, pracownicy wchodzą na teren szkoły i do budynku szkoły zaopatrzeni w maseczki/przyłbice;
• uczniowie kierują się bezpośrednio do wyznaczonych wejść i gabinetów;
• rodzice nie wchodzą do szkoły, poza przypadkiem uczniów klas I, nowych uczniów i uczniów wymagających pomocy przy poruszaniu się;
• w szkole wszyscy zachowują zasady dystansu społecznego, w miarę możliwości odstęp co najmniej 1,5 m od innych osób;
• do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie i pracownicy: bez podwyższonej temperatury ciała, bez kaszlu, kataru i innych objawów wskazujących na infekcję wirusową;
• w sali uczniowie bezzwłocznie zajmują miejsca przy ławkach;
• uczniowie, do czasu zajęcia miejsc, mają osłonięte usta i nos maseczką/przyłbicą, mogą, ale nie muszą zdjąć osłony i odłożyć na blacie stolika na czas spotkania z wychowawcą;
• każdorazowo, kiedy zaistnieje konieczność zmniejszenia dystansu między nauczycielem i uczniem, uczeń i nauczyciel zakładają maseczkę/przyłbicę;
• nauczyciel w razie potrzeby zakłada także rękawiczki ochronne;
• po zakończeniu spotkania uczniowie przed wyjściem z sali ponownie zakładają maseczki/przyłbice i pojedynczo opuszczają salę;
• uczniowie nie gromadzą się na korytarzach szkolnych, na terenie przed szkołą, lecz udają się do domu;
• przed spotkaniem stoliki i inne powierzchnie dotykowe są zdezynfekowane, sale wietrzone, podczas spotkań z wychowawcami okna będą otwarte stosownie do pogody.

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021:

 

Nowo przyjęci uczniowie zostali zapisani do klas zgodnie z poniższą informacją:

1. Antoni Juryta – II a
2. Tymoteusz Lang – II a
3. Alan Marciniak – II b
4. Emilia Mrówczyńska – III b
5. Maksym Biegała – III b
6. Maja Mrówczyńska – IV b
7. Szymon Opala – IV a
8. Konrad Szczurek – IV a
9. Celina Malewicz – IV a
10. Kornelia Śrutwa – V a
11. Barbara Druzgała – VI b

Proszę uczniów o miłe przyjęcie nowych koleżanek i kolegów, by dobrze czuli się w naszej szkole.