This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Agresja, czy przemoc?

W dniu 31 października 2019 roku klasa 5c, ponownie wzięła udział w zajęciach z przedstawicielami fundacji „Możesz inaczej”. Uczniowie uczyli się rozróżniać AGRESJĘ OD PRZEMOCY, co myli się także niektórym dorosłym, współpracy, tolerancji itp. Pracując w grupach wypisywali przyczyny, objawy agresji oraz przemocy.
Odpowiadali na bardzo ważne pytania : m.in. gdzie szukać pomocy, kiedy ktoś stosuje wobec nas przemoc, jak możemy zareagować, kiedy widzimy przemoc, co się wydarzy, jeśli nikt nie pomoże osobie potrzebującej wsparcia. Klasa poznała także prawdziwą historię dziewczynki, która mocno ich poruszyła. Okazało się także, że AGRESJA ma przejaw wówczas, kiedy obie strony konfliktu nie pozostają sobie dłużne, a PRZEMOC jeśli, któraś ze stron ma przewagę siły (niezależnie – fizycznej czy to psychicznej). Pomiędzy wytężoną pracą była też SUPER zabawa, co widać na załączonych fotografiach.

Klasa Vc z wychowawczynią serdecznie dziękuje Świetlicy Środowiskowej „Piątka” w Żarach (budynek ŻDK ) za udostępnienia sali. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów na zajęcia w ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „PIĄTKA”, która oferuje całą gamę zajęć (wycieczki, wyjścia na basen, zajęcia na świeżym powietrzy itp.). Plakat został wywieszony na tablicy ogłoszeń- chętnych – prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.