This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Opowiadanie z przesiadką

Uczniowie klasy 5a, na lekcji języka polskiego, przyjęli rzucone wyzwanie i realizowali się w pisaniu opowiadania „ z przesiadką”.  Nikomu nie przeszkadzał twórczy hałas, bo uczniowie czuli, że wtedy praca wre.

Klasa tworzyła trzy grupy, każdy uczeń zapisał pierwsze zdanie opowiadania, podyktowanego przez panią Martę Mazur. Na hasło „przesiadka” uczniowie przesiadali się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (do zeszytu kolegi), kontynuując rozpoczęte opowiadanie i tak do chwili, gdy każdy wrócił na swoje miejsce. Wtedy właściciel zeszytu zapisuje ostatnie zdanie. Podczas pisania, uczniowie zwracali uwagę na to, aby pamiętać, że w pewnym momencie w każdym zeszycie musi zacząć się rozwinięcie i zakończenie. Dodatkowo każdy kto to dostrzeże błąd ortograficzny ma obowiązek go poprawić. To było emocjonujące  45 minut, taka forma pisania opowiadania wzbudziła wiele emocji i przełożyło się na pełne zaangażowanie. Z wypiekami na policzkach uczniowie czytali, to co zapisał kolega/koleżanka  i sprawnie dopisywali ciąg dalszy, a tym samym mieli możliwość złożenia swojego wpisu na kartach czyjegoś dzieła. Na kolejnej lekcji emocje będą sięgać zenitu, ponieważ właściciel wróci  do swojego zeszytu i zacznie się odczytywanie opowiadań, które według p. M. Mazur zapowiadają się bardzo ciekawie.