This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

„Dzień Profilaktyki” w naszej szkole

W ramach współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach organizujemy w naszej szkole „Dzień Profilaktyki”, który jest dedykowany naszym uczniom i nauczycielom.
„Dzień Profilaktyki” odbędzie się w czwartek, 29.11.2018 roku. Zajęcia, prowadzone przez specjalistów, będą przebiegały zgodnie z poniższym harmonogramem:

6b „Marihuana i nowe narkotyki” 1.godz. lek. gab.42
6a „Fonoholizm – jak zapobiegać”2.godz. lek. gab.128
7a „Depresja i zachowania autoagresywne” 3.godz. lek. gab.130
7b „Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc”4.godz.lek. gab.42
5a „Stop cyberprzemocy” 5.godz.lek. gab.108
5c „Konflikt-problem okresu młodzieńczego” .6godz.lek. gab.130
5b „Opanowuję agresję. Czy dokuczanie jest przemocą?” 7.godz. lek. gab.129

W ramach „Dnia Profilaktyki” zostanie także przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli.
Wszystkim uczestnikom, szczególnie naszym uczniom, życzymy, by wiedza i umiejętności zdobyte w ramach powyższych spotkań uchroniły ich przed próbami podejmowania ryzykownych zachowań, a także przed ich skutkami.

Dyrektor Szkoły,
Pedagog i Psycholog