This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

„Dzieci z cukrzycą – One są wśród Nas”

Dnia 28 listopada w naszej szkole odbyła się, w ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy, Konferencja Diabetologiczna „Dzieci z cukrzycą – One są wśród Nas”. Inicjatorem konferencji byli przedstawiciele Centrum Diabetologicznego 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach, a współorganizatorem Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach. W wydarzeniu wzięli udział przede wszystkim nauczyciele, wychowawcy, a także pielęgniarki szkolne żarskich szkół i przedszkoli.

Prelegenci w sposób merytoryczny i praktyczny przedstawili najważniejsze kwestie związane z cukrzycą u dzieci oraz sprawowaniem nad nimi opieki podczas pobytu w szkole, przedszkolu. Lekarz medycyny, Pan Marek Femlak, omówił zagadnienia związane z cukrzycą, przedstawił jej definicję, objawy, przyczyny. Wprowadził w temat jak należy udzielać pierwszej pomocy dziecku w sytuacji kryzysowej oraz przedstawił swoją najmłodszą pacjentkę – ośmioletnią Zuzię, która opowiedziała o swojej chorobie i pokazała zebranym, jak w praktyce żyje się z pompą insulinową. W następnej kolejności pielęgniarka specjalności diabetologicznej, Pani Anna Tracz zaprezentowała narzędzia służące diabetykowi do monitorowania poziomu cukru we krwi, podawania insuliny, pokazała również w jaki sposób należy zaaplikować zastrzyk ratujący życie w sytuacji kryzysowej – glukagon. Nie zabrakło wykładu na temat zdrowego odżywiania. Dzięki dietetyk, Pani Annie Marciniak, dowiedzieliśmy się, które produkty są wskazane w cukrzycy, a które zabronione i jak wygląda najnowsza piramida zdrowia. Ostatnią prelekcję wygłosiła Pani Deniz Mrozik, p.o. Rzecznik Szpitala i pedagog, która opowiedziała o funkcjonowaniu psychospołecznym w szkole dziecka z cukrzycą oraz w jaki sposób nauczyciele mogą wspierać takiego ucznia.
Uczestnicy konferencji zostali wyposażeni nie tylko w niezbędną wiedzę na temat cukrzycy u dzieci, ale także w gleukometry, które będą pozostawać do dyspozycji szkół i przedszkoli.

Ogromnie cieszymy się, że uczestniczyliśmy w tym ważnym wydarzeniu, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby uczniów z cukrzycą. Za zaproszenie naszej placówki do współorganizowania Konferencji Diabetologicznej dziękujemy Panu Markowi Femlakowi, Kierownikowi Centrum Diabetologicznego w Żarach.