This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Zaproszenie dla rodziców na zebrania z wychowawcą i konsultacje z nauczycielami

Serdecznie zapraszamy na zebrania z wychowawcą oraz konsultacje z nauczycielami zgodnie z poniższym harmonogramem:

klasy I-III – we wtorek, 9 stycznia 2018r., o godzinie 16.30,
klasy IV-VII – w środę, 10 stycznia 2018r., wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 16.30.

Konsultacje indywidualne z nauczycielami od godziny 17.30 do 18.30, w razie konieczności konsultacje będą przedłużone i dostosowane do potrzeb rodziców.