This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Tomasz Chmielewski – Rzecznik Praw Ucznia

W roku szkolnym 2017/2018 funkcję Rzecznika Praw Ucznia sprawuje nauczyciel informatyki – Tomasz Chmielewski.

 

 

 


KONTAKT Z RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA:

• Piątek – godz.12:35 – 13:35 (gabinet nr 18)
• E-Mail: rzecznik.sp2@gmail.com
• Dziennik Librus -> Wiadomości
• Sprawy pilne codziennie na przerwach!