This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Miejskie obchody 11 listopada

11 listopada byliśmy obecni na capstrzyku w ramach Miejskich obchodów Święta Odzyskania Niepodległości.
Capstrzyk z udziałem Kompanii Honorowej 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego oraz pokaz laserowy pt. „Odzyskanie niepodległości” zwieńczyły ten uroczysty dzień w naszym mieście.

ZOBACZ ZDJĘCIA