This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Daily Archives: 15 maja 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.

„Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna”.
Proszę o dokładne zapoznanie się z materiałami. Na ich podstawie zostaną opracowane procedury szkolne.

https://www.gov.pl/attachment/7435d2d8-ab7e-4733-bf36-98a016b7dd8c

https://www.gov.pl/attachment/5e12da78-9603-4a60-ae6d-71d0e5064d64

Dyrekcja szkoły