This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Nabór do szkoły ponadpodstawowej 2019

Nabór do szkoły ponadpodstawowej 2019

– nabór rusza 13 maja o godz. 8.00 i trwa do 17 czerwca do godz. 15.00, jest aktywny całą dobę

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu.

Zakładka :  Elektroniczny system rekrutacji ( powiatżarski.edu.com.pl )

Wchodzimy na:   https://www.vulcan.edu.pl/programy/nabor-52

Dla uczniów szkoły podstawowej niebieski pasek, czyli jestem uczniem 8 klasy

System sam przekieruje (Nabór – wybór ścieżki rekrutacyjnej) uczeń zakłada w systemie konto, tworzy login, hasło- !!! musi je zapisać sobie żeby móc sprawdzić wyniki rekrutacji.

Dalej: ma możliwość wyboru ogólnie trzech typów szkół/ zespoły szkół (najpierw szkoła I wyboru, potem II, III), a w każdej z nich zaznacza kierunki w pierwszej i dalszych kolejnościach. System sam generuje wypełnianie w I, II, III wyborze. Jeśli dobrze jest wypełnione, to układają się w tabeli wybrane szkoły wraz z kierunkami.

Dalej : zakładka wydrukuj. Drukujemy i zanosimy tylko do szkoły I wyboru

Uwaga! W systemie można dokonywać zmian do 17 czerwca, zmiana jest automatycznie zapisywana.

Dalej: od 21 czerwca do 25 czerwca br. Należy donieść resztę dokumentów: świadectwo, wynik egzaminu ósmoklasisty do szkoły I wyboru. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Wyniki przede wszystkim na listach  w szkołach ponadpodstawowych w określonym poniżej terminie.

  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do 3 lipca 2019 roku
  • Ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 4 lipca 2019 roku o godz. 12.00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu- do 11 lipca 2019 roku, do godz. 15.00

! Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych : 12 lipca 2019, o godz.12.00

Terminy w postępowaniu uzupełniającym- drugi nabór jest poza systemem elektronicznym! Ale tylko do szkół, w których będą wolne miejsca zaczyna się od:

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: od 12 lipca do 17 lipca 2019 roku

– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 31 lipca 2019 r.

– ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 9 sierpnia 2019r., godz. 12.00

Nabór do szkoły ponadpodstawowej