This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

II edycja LUBUSKICH TALENTÓW rozstrzygnięta !!! Wśród nich są także nasi uczniowie !

II edycja Programu Stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Lubuskiego została rozstrzygnięta. Na liście 140. tegorocznych stypendystów na rok szkolny 2020/2021 znaleźli się nasi uczniowie:
Paweł Piskorz, Olivia Łahucik, Hanna Kiwerc!
Głównym celem programu Lubuskie Talenty jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w województwie lubuskim po to, aby uczniowie mogli rozwijać swoje pasje i zdolności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych. Europejski Fundusz Społeczny kładzie nacisk, aby promować te przedmioty dydaktyczne, które mają przyszłość.
Stypendyści ze szkół podstawowych otrzymają po 600 zł przez 10 miesięcy. Przez ten cały czas uczniowie będą podlegać opiece nauczyciela i realizować zaplanowane projekty edukacyjne. Opiekunem dydaktycznym Pawła i Olivii jest pani Adrianna Wrona-Dobek (nauczycielka biologii i chemii), a Hani pani Alicja Skrabalak (nauczycielka języka angielskiego).
Wyróżnionym Uczniom serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!