This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Finał: Turnieju Wiedzy Historycznej

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa osiągnęła sukces w powiatowym Turnieju Wiedzy Historycznej organizowanym przez żarskie Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego.

1. Najlepsza szkoła podstawowa Turnieju Wiedzy Historycznej w powiecie –
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żarach i Janusza Korczaka
2. Najlepszy uczeń /uczennica szkoły podstawowej Turnieju Wiedzy Historycznej w powiecie- Hanna Kiwerc, kl. VII ( pod kierunkiem nauczyciela Grzegorza Wesołego)