This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

DOSTRZEŻENI I WYRÓŻNIENI – Szkolny Wolontariat

Szkolne Grupy Wolontariackie są motorem i energią większości działań społecznych zarówno w swoim środowisku lokalnym jak i całym województwie lubuskim. Nasz Szkolny Wolontariat został dostrzeżony i wyróżniony przez Stowarzyszenie – Koalicja Młodych Aktywistów jako jedyna szkoła w rejonie i włączony do lubuskiej sieci liderów aktywności na rzecz środowisk lokalnych obejmujących całe województwo. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie „Siła Wolontariatu” – kampanii społecznej promującej wolontariat o zasięgu wojewódzkim. Cieszy nas fakt, że często „mrówcza i cicha” praca naszych wolontariuszy jest zauważana i doceniana czego dowodem są dyplomy i podziękowania dla uczniów naszej szkoły.