This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Wykłady, konferencja i publikacja Anny Forys-Roszak

15.05.br. Anna Forys-Roszak dzięki uprzejmości dr Agnieszki Mobley, poprowadziła zajęcia ze studentami filologii angielskiej w siedzibie Anglistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Był to już 3 wykład Pani Anny Forys-Roszak w instytucie filologii angielskiej UZ. Ponadto, nasza nauczycielka, wystąpiła na Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Interdisciplinary views on the English language, literature and culture”. W konferencji udział wzięli uczestnicy z Polski oraz z zagranicy m.in. z takich krajów jak USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy, Sarajewo. Celem tego wydarzenia była wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i integracja między środowiskami pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także inspiracja do nawiązywania współpracy oraz stworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Pani Anna Forys-Roszak przedstawiła swój artykuł naukowy, który uzyskał bardzo dobre recenzje i został opublikowany w książce wraz z innymi artykułami, które zostały zaprezentowane podczas konferencji i dopuszczone do publikacji. Każdy uczestnik tego wydarzenia otrzymał wyżej wymienioną książkę ze zbiorem prac badawczych z dziedzin takich jak: literatura, metodyka, kultura i lingwistyka.