This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Zadania dla uczniów podczas zawieszenia zajęć

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej nauczyciele będą przesyłać poprzez wiadomości do Państwa i dzieci zadania do samodzielnego opracowania lub gotowe notatki do przepisania i nauczania się. Oczywiście trudniejsze zagadnienia będą tłumaczone przez nauczyciela po wznowieniu zajęć, ale pewne elementy programu uczeń może opracować samodzielnie lub poćwiczyć materiał już przerobiony. Zobowiązujemy Państwa do poważnego egzekwowania samodzielnej pracy uczniów w domu, bo to nie jest czas dodatkowych ferii.
Wkrótce pojawią się w wiadomościach informacje od nauczycieli. Niektórzy podadzą cały zakres materiału od razu, a niektórzy będą to czynić etapami. Materiał zadany będziemy egzekwować.
Niech uczniowie pracują, np. w tych godzinach, w których mieliby lekcje w planie.

Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu spotykania się uczniów w celach towarzyskich !!!! Proszę tego przypilnować! Zróbmy wszystko, by jak najmniej narażać własne dzieci i innych osób na ryzyko zarażenia się, zwłaszcza, że liczby zakażonych rosną bardzo szybko! Apelujemy o Państwa i Uczniów rozsądek!!!

Dyrekcja