This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Świetlica szkolna

W świetlicy znajdują się dwie sale: relaksacyjno – zabawowa i edukacyjna

Główne zadania świetlicy:

  • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach
  • pomoc w nauce i odrabianiu lekcji
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
  • rozwijanie zainteresowań uczniów
  • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
  • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ