This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Świetlica szkolna

W świetlicy znajdują się dwie sale: relaksacyjno – zabawowa i edukacyjna

Główne zadania świetlicy:

 • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach
 • pomoc w nauce i odrabianiu lekcji
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Godziny dzwonków

1. lekcja – 8:00 – 8:45

2. lekcja – 8:55 – 9:40

3. lekcja – 9:50 – 10:35

4. lekcja – 10:45 – 11:30
długa przerwa – 20 minut (godz. 11:30-11:50)

5. lekcja – 11:50 – 12:35
długa przerwa – 15 minut (godz. 12:35-12:50)

6. lekcja – 12:50 – 13:35

7. lekcja – 13:45 – 14:30
pozostałe przerwy są 10 – minutowe.

Do pobrania

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY SPOZA OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
DRUK ROZLICZENIA RADY RODZICÓW
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO REJONU SP 2 ŻARY

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

 • 5 września 2017 r., wtorek – dzień organizacyjny z wychowawcą;
 • 30 kwietnia 2018 r., poniedziałek – szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy oraz obiady w stołówce szkolnej;
 • 2 maja 2018 r., środa – Dzień Flagi RP, szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy oraz obiady w stołówce szkolnej;
 • 4 maja 2018 r., piątek – szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy oraz obiady w stołówce szkolnej;
 • 1 czerwca 2018 r., piątek – będzie dniem wolnym dla wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów, gdyż zostanie odpracowany w sobotę 9 czerwca 2018 r. „Festynem Rodzinnym z Dwójką” (data festynu wstępnie ustalona przez Radę Rodziców);
 • 21 czerwca 2018 r., czwartek – dzień z wychowawcą.

Inne ważne terminy wynikające z kalendarza roku szkolnego

 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2017 r. – 31.12.2017 r.
 • Ferie zimowe: 12.02.2018 r. – 25.02.2018 r.
 • Rekolekcje Wielkopostne: 19 – 21.03. 2018 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018 r. – 3.04.2018 r.
 • Zakończenie roku szkolnego: 23.06.2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

 

Witaj szkoło! Żegnajcie wakacje!

Nadszedł wrzesień, a wraz z nim nowy rok szkolny. Pierwszy dzwonek zabrzmiał o godzinie 9.00. Uroczysty apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie Pani Dyrektor Marzena Mosakowska-Wrona serdecznie powitała wszystkich i życzyła uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom szkoły dobrego roku oraz owocnej pracy.

Podziękowanie

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Mieszkańcy Żar, Przyjaciele Szkoły!

W imieniu całej społeczności naszej szkoły, w szczególności uczniów i pracowników szkoły, wyrażam słowa szacunku, wdzięczności za pomoc, aktywność obywatelską i wsparcie naszego projektu na doposażenie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 2, który już niebawem zostanie zrealizowany w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego.

Ten projekt już wkrótce będzie cieszyć i znakomicie służyć uczniom naszej szkoły. Raz jeszcze bardzo dziękuję za tak liczny i aktywny udział w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego, a tym samym wsparcie naszej placówki.

Dyrektor Szkoły
Marzena Mosakowska – Wrona

Zapraszamy na stronę Szkolnego Koła Caritas

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor szkoły Pani Marzena Mosakowska – Wrona
Wicedyrektor szkoły Pani Anita Śliwa
Pani Jolanta Bialik Edukacja wczesnoszkolna
Pani Beata Pietrzak Edukacja wczesnoszkolna
Pani Gabriela Grubizna Edukacja wczesnoszkolna
Pani Bożena Majewska Edukacja wczesnoszkolna
Pani Monika Sado Edukacja wczesnoszkolna / Historia
Pani Elżbieta Wolniakowska Edukacja wczesnoszkolna
Pani Jolanta Błażków Język polski
Pani Patrycja Wanatko Język polski
Pani Marta Mazur
Język polski
Pan Grzegorz Wesoły Historia / WOS
Pani Wioletta Kostecka Język niemiecki
Pani Anna Forys-Roszak Język angielski
Pani Alicja Skrabalak Język angielski
Pani Jolanta Czekalska
Matematyka
Pani Katarzyna Beliczyńska Matematyka
Pan Słąwomir Muzyka
Matematyka / Fizyka
Pani Adrianna Wrona-Dobek Przyroda / Biologia / Chemia
Pani Bogusława Kurdyk Geografia
Pan Tomasz Chmielewski Informatyka
Pani Dorota Basińska Muzyka
Pani Wioletta Kołodziejczyk Plastyka / Technika
Pani Violetta Kępińska Wychowanie fizyczne
Pan Jacek Malewicz
Wychowanie fizyczne
Pan Robert Dziadul Wychowanie fizyczne
Pan Wiesław Leńczuk Religia
ks. Andrzej Pytlik
Religia
Pani Wioletta Suchan Biblioteka
Pani Violetta Bogój Pedagog
Pani Mariola Kępińska Psycholog
Pani Anna Owsianicka Logopeda
Pani Marzanna Jasińska Świetlica szkolna
Pani Magdalena Ilminowicz Świetlica szkolna
Pani Ewelina Zjawińska Świetlica szkolna

 

 

Zmiana rozmiaru czcionki