This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Koło algorytmiki i programowania

W roku szkolnym 2017/2018 głównym tematem zajęć kółka informatycznego jest algorytmika i programowanie. Uczniowie zapoznają się z pojęciem algorytmu i metodami reprezentowania algorytmów. Uczą się podstaw implementowania klasycznych algorytmów w różnych językach programowania.
W zajęciach biorą udział uczniowie klas IV – VII zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy informatycznej.

Kółko grafiki komputerowej

Celem koła grafiki komputerowej jest rozszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu projektowania i przetwarzania obrazu – zarówno tego dwuwymiarowego, jak i trójwymiarowego. Zajęcia z koła grafiki komputerowej odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 16:00 – 17:00.
Szczególny nacisk kładziony jest na efektywne wykorzystanie dotychczas znanych przez uczniów narzędzi graficznych w realizacji indywidualnych projektów tematycznych, czego efektem ma być uwolnienie czynnika kreatywności wśród uczestników tego koła zainteresowań.

Taneczne lekcje WF

W dniu 22.09.2017 uczniowie klas Va i b oraz VI a i b mieli okazję potańczyć na lekcjach wf pod okiem instruktorki pani Magdy. Lekcje miały zachęcić uczniów do udziału w zajęciach tanecznych, które odbywają się w naszej szkole.

III Edycja Pól Nadziei dla Hospicjum Św. Brata Alberta

20 września ruszyła III Edycja Pól Nadziei dla Hospicjum Św. Brata Alberta
Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców do przyłączenia się do tej pięknej ogólnopolskiej akcji, dzięki której żonkile rozkwitające wiosną dają nadzieję cierpiącym i chorym…
Nasi wolontariusze będą kierować tą akcją w szkole i wśród przyjaciół.

SUKCESY SPORTOWE

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

 


 

SUKCESY W NAUCE

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

 


Hymn szkoły

1. Chociaż mamy tylko kilkanaście lat,
nie straszny nam obcy ten nieznany świat.
Głowa pełna marzeń i pomysłów sto,
kredyt zaufania i energii moc.

2.
Smutki i radości, szóstki, trójki też.
Wszystko to w plecaku miesza się.
Sił nam jednak starcza, by udźwignąć go,
i do marzeń podejść jeszcze jeden krok.

Refren:
Dajcie nam słońce niech świeci całe dnie,
tak jak Janusz Korczak kiedyś dzieciom swym.
Chcemy po marzenia sięgać aż do gwiazd,
tak jak Korczak uczy nas.

Patron szkoły

„JESTEM NIE PO TO, ABY MNIE KOCHALI I PODZIWIALI,
ALE PO TO, ABYM JA DZIAŁAŁ I KOCHAŁ”
Janusz Korczak Pamiętnik

DOROBEK LITERACKI:
„Dzieci ulicy” –1901,
„Dziecko salonu” – 1906,
„Mośki, Jośki i Srule” – 1910,
„Józki, Jaśki i Franki” – 1011,
„Bobo” – 1914,
„Jak kochać dziecko” – 1919,
„Kiedy znów będę mały” – 1925,
„Prawo dziecka do szacunku” – 1029,
„Pedagogika żartobliwa” – 1939,
„Sława” – 1913,
„Król Maciuś Pierwszy” – 1923,
„Bankructwo Małego Dżeka” – 1924,
„Kajtuś Czarodziej” – 1935.

Janusz Korczak (właściwe nazwisko Henryk Goldszmit) był synem warszawskiego adwokata. Jego dzieciństwo było smutne. Pierwsze lata spędził w domu pełnym zbytków i służby. Ten okres to jednak okres samotności. Nie wolno mu było bawić się z biednymi rówieśnikami z podwórka. Sielankę, cieplarnianą atmosferę domu przerwała nagle choroba umysłowa ojca.

Historia naszej szkoły

Dzień 19 października 1946 roku rozpoczął się radosnym gwarem dzieci, które nieco przelęknione, gromadziły się na dziedzińcu nowej szkoły. Większość z nich uczęszczała przed kilkoma dniami do jedynej podstawówki przy placu Łużyckim. Gromadę 180 uczniów powitał, w otoczeniu pięciu nauczycieli, kierownik szkoły Franciszek Kabat. Tak rodziła się nowa placówka oświatowo-wychowawcza, Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach.

Uczniowski Klub Sportowy „AKRO-DWÓJKA”

SIEDZIBA:
Szkoła Podstawowa nr 2 ŻARY ul. Gabrieli Zapolskiej 16

ZARZĄD:
– Prezes klubu – Teresa Kosman
– Członek klubu – Elżbieta Nowak
– Sekretarz klubu – Marzena Janus

TRENERZY:
– Instruktor – Teresa Kosman
-Pomoc instruktora – Elżbieta Nowak

ZAWODNICY:
– grupa naborowa
– grupa średnio-zaawansowana
– grupa zaawansowana

TRENINGI:
– grupa naborowa – poniedziałki i czwartki godzina 15:00-16:00
– grupa średnio-zaawansowana – wtorki i piątki godzina 15:00-16:00
-grupa zaawansowana – poniedziałki, środy i piątki godzina 16:00-18:00

KONTAKT:
Teresa Kosman (886 513 958)
Elżbieta Nowak (608 756 620)