This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

SUKCESY SPORTOWE

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

 


 

SUKCESY W NAUCE

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

 


Hymn szkoły

1. Chociaż mamy tylko kilkanaście lat,
nie straszny nam obcy ten nieznany świat.
Głowa pełna marzeń i pomysłów sto,
kredyt zaufania i energii moc.

2.
Smutki i radości, szóstki, trójki też.
Wszystko to w plecaku miesza się.
Sił nam jednak starcza, by udźwignąć go,
i do marzeń podejść jeszcze jeden krok.

Refren:
Dajcie nam słońce niech świeci całe dnie,
tak jak Janusz Korczak kiedyś dzieciom swym.
Chcemy po marzenia sięgać aż do gwiazd,
tak jak Korczak uczy nas.

Patron szkoły

„JESTEM NIE PO TO, ABY MNIE KOCHALI I PODZIWIALI,
ALE PO TO, ABYM JA DZIAŁAŁ I KOCHAŁ”
Janusz Korczak Pamiętnik

DOROBEK LITERACKI:
„Dzieci ulicy” –1901,
„Dziecko salonu” – 1906,
„Mośki, Jośki i Srule” – 1910,
„Józki, Jaśki i Franki” – 1011,
„Bobo” – 1914,
„Jak kochać dziecko” – 1919,
„Kiedy znów będę mały” – 1925,
„Prawo dziecka do szacunku” – 1029,
„Pedagogika żartobliwa” – 1939,
„Sława” – 1913,
„Król Maciuś Pierwszy” – 1923,
„Bankructwo Małego Dżeka” – 1924,
„Kajtuś Czarodziej” – 1935.

Janusz Korczak (właściwe nazwisko Henryk Goldszmit) był synem warszawskiego adwokata. Jego dzieciństwo było smutne. Pierwsze lata spędził w domu pełnym zbytków i służby. Ten okres to jednak okres samotności. Nie wolno mu było bawić się z biednymi rówieśnikami z podwórka. Sielankę, cieplarnianą atmosferę domu przerwała nagle choroba umysłowa ojca.

Historia naszej szkoły

Dzień 19 października 1946 roku rozpoczął się radosnym gwarem dzieci, które nieco przelęknione, gromadziły się na dziedzińcu nowej szkoły. Większość z nich uczęszczała przed kilkoma dniami do jedynej podstawówki przy placu Łużyckim. Gromadę 180 uczniów powitał, w otoczeniu pięciu nauczycieli, kierownik szkoły Franciszek Kabat. Tak rodziła się nowa placówka oświatowo-wychowawcza, Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach.

Uczniowski Klub Sportowy „AKRO-DWÓJKA”

SIEDZIBA:
Szkoła Podstawowa nr 2 ŻARY ul. Gabrieli Zapolskiej 16

ZARZĄD:
– Prezes klubu – Teresa Kosman
– Członek klubu – Elżbieta Nowak
– Sekretarz klubu – Marzena Janus

TRENERZY:
– Instruktor – Teresa Kosman
-Pomoc instruktora – Elżbieta Nowak

ZAWODNICY:
– grupa naborowa
– grupa średnio-zaawansowana
– grupa zaawansowana

TRENINGI:
– grupa naborowa – poniedziałki i czwartki godzina 15:00-16:00
– grupa średnio-zaawansowana – wtorki i piątki godzina 15:00-16:00
-grupa zaawansowana – poniedziałki, środy i piątki godzina 16:00-18:00

KONTAKT:
Teresa Kosman (886 513 958)
Elżbieta Nowak (608 756 620)

Stołówka szkolna

Stołówka korzysta z cateringu, a obiady wydawane są na długich przerwach
w godzinach:
klasy młodsze 12:30 – 12:50
klasy starsze 11:35 – 11:50

Świetlica szkolna

W świetlicy znajdują się dwie sale: relaksacyjno – zabawowa i edukacyjna

Główne zadania świetlicy:

  • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach
  • pomoc w nauce i odrabianiu lekcji
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
  • rozwijanie zainteresowań uczniów
  • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
  • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Godziny dzwonków

1. lekcja – 8:00 – 8:45

2. lekcja – 8:55 – 9:40

3. lekcja – 9:50 – 10:35

4. lekcja – 10:45 – 11:30
długa przerwa – 20 minut (godz. 11:30-11:50)

5. lekcja – 11:50 – 12:35
długa przerwa – 15 minut (godz. 12:35-12:50)

6. lekcja – 12:50 – 13:35

7. lekcja – 13:45 – 14:30
pozostałe przerwy są 10 – minutowe.

Do pobrania

 

POTWIERDZENIE WOLI – plik PDF
POTWIERDZENIE WOLI – plik DOCX
ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY SPOZA OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
DRUK ROZLICZENIA RADY RODZICÓW
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
WYKAZ ULIC NALEŻĄCYCH DO REJONU SP 2 ŻARY
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim: