This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Zasady organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość

WAŻNE
Uprzejmie informujemy, że w dzienniku elektronicznym zostały umieszczone „Zasady organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach”. Prosimy Nauczycieli, Rodziców i Uczniów o zapoznanie się z nimi oraz ich przestrzeganie.