This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Matematyk na medal

Albert Borek – uczeń klasy 8a zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „MULTITEST” organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs odbył się 16 października 2018 roku i był adresowany do uczniów szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 18 852 uczniów z całej Polski. Konkurs miał formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań. Ósmoklasista poradził sobie bez problemu. Wyniki konkursu ogłoszono w lutym. Albert uplasował się na pierwszym miejscu. Otrzymał tytuł laureata i nagrodę książkową. Do konkursu przygotowywał się pod czujnym okiem pana Sławomira Muzyki, nauczyciela matematyki.